ราชพฤกษ์ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ราชพฤกษ์ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วมภาคใต้) โดยได้รับความอนุเคราะห์สิ่งของและเงิน จากนิสิต ญาติ ๆ รวมถึงประชาชนที่สนใจ ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ภูเก็ต ได้ดำเนินการตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จิตอาสา พัฒนาสังคม” วันที่ 22 ม.ค. 2560 ณ จุดรับบริจาคสิ่งของ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต และ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง