นิสิตสาขาการบัญชีเข้าร่วมแข่งขัน TAC 2018

นิสิตสาขาการบัญชีเข้าร่วมแข่งขัน TAC 2018
นิสิตคณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต เข้าร่วมแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2018 โดยส่งนิสิตเข้าแข่งขันจำนวน 1 ทีม คือ น.ส. นฤมล วิโรจน์กุล น.ส. มณีรัตน์ คงกำเหนิด และนางสาวศิริธร สังข์ทอง โดยเป็นการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยผลการแข่งขันได้คะแนนเฉลี่ย 47% จากคะแนนเฉลี่ยรวมทุกทีม 33% ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของคณาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน