ราชพฤกษ์ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก

ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ร่วมตั้งโต๊ะรับขบวนแห่พระของศาลเจ้าท่าเรือ เพื่อรับพรแห่งความเป็นสิริมงคล อีกทั้งทำกิจกรรมดีๆ แก่สังคม คือ กิจกรรมจิตอาสาของนิสิต ในการร่วมแจกน้ำดื่มและผ้าเย็นและผู้เดินขบวนอีกด้วย วิถีคนภูเก็ต ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป