กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ท่านดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ และรองอธิการบดี ท่านดร.สันธยา ดารารัตน์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และชี้แนะแนวทางการศึกษาสู่ความสำเร็จในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ตมีกำหนดการเปิดภาคเรียนสำหรับนิสิตใหม่ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562