พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัย และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย ด้วยความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์