พิธีประทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 11

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ช่อราชพฤกษ์ รุ่นที่ 11

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ช่อราชพฤกษ์ รุ่นที่ 11 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร