Rotary Phuket South Charity Run 2019

วิ่งงานการกุศล Rotary Phuket South Charity Run 2019

ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 นิสิตในรายวิชานันทนาการเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ตร่วมวิ่งงานการกุศล Rotary Phuket South Charity Run 2019 ณ เขื่อนบางวาด กิจกรรมดีๆ ที่บูรณาการกับรายวิชาเพื่อปลูกฝังนิสิตให้หันมาดูแลและใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น
#เรียนรู้การฝึกปฏิบัตภายนอกห้องเรียน
#ได้ความรู้แถมได้สุขภาพ