เก็บเส้นทางคู่มือมาตรฐานฝึกอบรมมัคคุเทศก์

โครงการทัศนศึกษาตามเส้นทางคู่มือมาตรฐานฝึกอบรมมัคคุเทศก์

เมื่อวันที่ 13 – 20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ ร่วมโครงการทัศนศึกษาตามเส้นทางคู่มือมาตรฐานฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป โดยครั้งนี้เดินทางหาประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้แหล่งท่องเที่ยวในภาคกลางและภาคเหนือ
#เรียนรู้จริงจากประสบการณ์จริง