ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ รอบแรก ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ รอบแรก ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดกิจกรรมขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ รอบแรก สำหรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี ภายใต้บรรยากาศการต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างอบอุ่นสู่ครอบครัวรั้วเหลืองเงิน#ใครไม่ทันรอบแรกรอบต่อไปยังรออยู่นะคะ#RPU