มอบความรู้สู่ต้นกล้านักบริหาร

โครงการมอบความรู้สู่ต้นกล้านักบริหาร

มาแล้วจ้า…
ภาพบรรยากาศต้นกล้านักบริหารตัวน้อย โดยผลงานจากนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ได้ร่วมจัดทำ “โครงการมอบความรู้สู่ต้นกล้านักบริหาร” ให้กับน้องๆ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา
#มอบความรู้สู่สังคม
#อยากเป็นนักบัญชีตัวจริงคณะบัญชียินดีต้อนรับนะคะ