โครงการบริการวิชาการบูรณาการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์และนิสิตในมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการโดยบูรณาการความรู้ทั้ง 3 ศาสตร์สาขาวิชา โดย…

👉🏻สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว : การสอนทำคุกกี้สมุนไพร
👉🏻สาขาการบัญชี : การคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคาขาย
👉🏻และสาขาการตลาดดิจิทัล : เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์

ให้แก่ผู้ร่วมอบรมโดยเป็นสมาชิกผู้สูงอายุจากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 25 ท่าน โดยการจัดบริการวิชาการดังกล่าวนั้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในการนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือหารายได้เสริมในยุคปัจจุบัน