ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ 2561

ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

          วันเสาร์ที่ 27 พฤกษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดกิจกรรมขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ รอบที่ 1 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนิสิตใหม่มาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยคณาจารย์ของศูนย์ฯ เพื่อเข้าสู่การเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันในรั้วเหลืองเงิน