พิธีประทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 10

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ช่อราชพฤกษ์ รุ่นที่ 10

พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์