DGT MARKETING

DGT MARKETING จุดประกายสู่ตลาดสากล

ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นิสิตคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ “DGT MARKETING จุดประกายสู่ตลาดสากล” โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณฐิติรัชต์ สังหวิรัตน์ ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และที่ปรึกษาด้านการตลาด จากสำนักงานทรัพย์สินสบายดี มาเปิดมุมมองเทรนด์การตลาดออนไลน์เพื่อการปรับตัวสู่ยุคดิจิตอล 2019
#วิถีการเรียนสไตล์นักการตลาด
#เรียนจริงฝึกจริงกับผู้มีประสบการณ์