การเตรียมตัวและพัฒนาสู่การเป็นมัคคุเทศก์มือใหม่

โครงการสัมมนาการเตรียมตัวและพัฒนาสู่การเป็นมัคคุเทศก์มือใหม่

โครงการสัมมนาในหัวข้อ “การเตรียมตัวและพัฒนาสู่การเป็นมัคคุเทศก์มือใหม่” จัดโดยนิสิตคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มากความสามารถ คุณครรชิต คลิ้งขลิบ ดำรงตำแหน่งเป็นอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต และประธานชมรมอนุรักษ์ไลฟ์การ์ดอาสา อีกทั้งมีประสบการณ์ 16 ปี กับการเป็นทำงานมัคคุเทศก์ทางทะเล มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์บทบาทหน้าที่การเป็นมัคคุเทศก์มือใหม่ให้แก่น้องๆ
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง