สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ

โครงการสัมมนา “สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ”

เมื่อวันเสาร์ที่14 กันยายน 2562 เวลา 08:30-11:30 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต นิสิตคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ” โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร 2 ท่าน คือ คุณณัฐกฤตยา บุญญนันท์ ตำแหน่ง Head of Digtal Marketing และคุณลักขณา ชัยพริ้ง ตำแหน่ง Marketing coordinator and Account Executive มามอบประสบการณ์และแนวทางในการทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ในยุคปัจจุบัน
#มาสร้างความเป็นนักการตลาดในตัวคุณได้ที่นี่