บรรยากาศการรับ iPad สำหรับนิสิตใหม่

สายดิจิทัลห้ามพลาด‼️ ได้ทั้งที่เรียน แจกอุปกรณ์การเรียนอีกตังหาก
สนใจสมัครเรียน
🏘 ติดต่อสำนักงาน วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
🔥 สมัครเรียนออนไลน์ https://forms.gle/7a9mPkrYo9ANB4bcA
📱 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 076-219633, 084-2931893
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด