โครงการสัมมนา หัวข้อ Branding ใครรู้เท่ากับรอด !!!

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ตัวแทนกลุ่มนิสิตในรายวิชา สัมมนากลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล ร่วมจัดโครงการสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “เคล็ด(ไม่)ลับ Influencer กับการสร้างแบรนด์ ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสหภูมิ ดอกแก้ว ตำแหน่ง General Manager จาก SD Phuket Property Co.,Ltd และเป็นบล็อกเกอร์สายเที่ยวเจ้าของเพจดัง “ซุปตาร์ พาเที่ยว” มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และพูดคุยแลกเปลี่ยนเคล็ดลับความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ให้กับนิสิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาจากภายนอก
#เรียนจริงปฏิบัติจริงกับมืออาชีพได้ที่นี่
#RPUphuket