โครงการ “การสร้าง VIRAL CONTENT ไม่ใช่เเค่ดัง เเต่ต้องได้ดี”

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ตัวแทนกลุ่มนิสิตในรายวิชา สัมมนากลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล ร่วมจัดโครงการสัมมนา หัวข้อ Content Marketing ภายใต้โครงการ “การสร้าง VIRAL CONTENT ไม่ใช่เเค่ดัง เเต่ต้องได้ดี” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณวัชระ พรหมพันธุ์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทยุระนคร จำกัด, ที่ปรึกษาอาวุโสกลุ่มนักธุรกิจใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดพังงา และเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดพังงา มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงแชร์เคล็ดลับสู่ความสำเร็จให้กับนิสิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาจากภายนอก อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดรุณี มูเก็ม ผู้ประสานสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้อีกด้วย