โครงการแบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้อง

แบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้อง
โครงการแบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้อง ณ หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองต่อสังคม ได้จัดโครงการแบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้อง ณ หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม โดยการนำอุปกรณ์การเรียน และของใช้ต่างๆ ไปมอบให้เพื่อเป็นการตอบแทนคืนกลับสู่สังคม