ราชพฤกษ์ภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 9

ในวันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ภายใต้ชื่อ “ราชพฤกษ์ภูเก็ตเกมส์” ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงยิมเนเซียมสะพานหิน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างสีสรรค์แห่งความสนุก ทำให้นิสิตได้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย และเสริมสร้างให้เกิดความรักและความสามัคคีในสถาบันเดียวกั
ยิ่งใหญ่กว่าผู้ชนะคือผู้รู้จักให้อภัย มหาวิทยาลัยแห่งความสุข