กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนใหม่

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สถานีทดลองยางภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เพื่อสร้างความรัก ความอบอุ่น ของรุ่นพี่และรุ่นน้องภายในสถาบันเดียวกัน โดยยังคงส่งเสริมรูปแบบการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “การละเล่นไทย”
#สานสัมพันธ์เพื่อนใหม่วิถีไทยไม่ใช้ความรุนแรง