เต่าน้อยบุญทุนช่วยน้อง

บรรยากาศกิจกรรม “เต่าน้อยบุญทุนช่วยน้อง”

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ศาลเจ้าพ้อต่อก้งบางเหนียว เป็นกิจกรรมดีๆโดยฝีมือของนิสิตคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ร่วมจำหน่ายพวงกุญแจเต่าสร้างบุญ โดยรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกไม่หักค่าใช้จ่ายบริจาคให้กับน้องๆ มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็ต ทั้งจำนวนค่ะ
#ราชพฤกษ์ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นภูเก็ต
#จิตอาสาพัฒนาสังคม
#ขอบคุณเงินอุดหนุนจากทุกท่านๆนะคะที่ทำให้กิจกรรมสำเร็จได้ด้วยดีค่ะ