แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้น้อง

โครงการ “แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้น้อง”

นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี จัดทำโครงการ “แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้น้อง” ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยในครั้งนี้มีน้องๆ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการจำนวน 35 คน
#คุณลักษณะบัณฑิตราชพฤกษ์ต้องรู้จักให้และตอบแทนสู่สังคม
#น้องๆสนุกพี่ๆก็สุขใจ