พี่สอนน้องเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

โครงการ “พี่สอนน้องเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)”

ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี จัดทำโครงการ “พี่สอนน้องเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)” ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต โดยในครั้งนี้มีน้องๆ ระดับประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 35 คน เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมและทำกิจกรรมสนุกๆร่วมกัน
#การให้ที่ดีที่สุดคือการให้ความรู้
#เพราะการเรียนที่นี่เราปลูกฝังให้นิสิตรู้จักการให้และมีจิตสาธารณะต่อสังคม