ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก

กิจกรรมราชพฤกษ์ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก

คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ร่วมกันตั้งโต๊ะรับขบวนแห่พระจากศาลเจ้าท่าเรือ เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 และเพื่อดำรงไว้ตามพันธกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
#มนต์ขลังแห่งความศรัทธา
#ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษชาวภูเก็ต