ราชพฤกษ์ภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 10

กิจกรรมราชพฤกษ์ภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ภายใต้ชื่อ “ราชพฤกษ์ภูเก็ตเกมส์” ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดี ท่านดร.สันธยา ชูทรัพย์ เป็นประธานในพิธี อีกทั้งนักกีฬาทั้ง 4 สีได้สร้างสีสรรค์แห่งความสนุกตลอดทั้งวัน เพื่อให้นิสิตได้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย และเสริมสร้างให้เกิดความรักและความสามัคคีในสถาบันเดียวกัน
#ยิ่งใหญ่กว่าผู้ชนะคือผู้ที่รู้จักให้อภัย
#เพราะเราคือมหาวิทยาลัยแห่งความสุข