ประเพณีถือศีลกินผัก

ประเพณีถือศีลกินผัก

เมื่อเช้าวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ร่วมกันตั้งโต๊ะรับขบวนแห่พระจากศาลเจ้าท่าเรือ เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 พร้อมแจกน้ำดื่มแก่ผู้ร่วมขบวนอิ่วเก้ง และเพื่อดำรงไว้ตามพันธกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น