เยี่ยมชมธนาคาร K.Bank สาขาภูเก็ต

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในรายวิชาการเงินธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ได้จัดทำโครงการ “เยี่ยมชมธนาคาร K.Bank สาขาภูเก็ต” ทั้งนี้ ทางคณะและสาขาวิชาต้องขอขอบคุณ คุณอนุวัช สุขเสริญ ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาภูเก็ต ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ความรู้และพาเยี่ยมชมธนาคารในครั้งนี้