สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็ก

ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ อาคารรงคพรรณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต โดยในงานมีการจัดกิจกรรมสนุกๆ อาทิ การเพ้นสีที่ข้อมือ มีการเล่นเกมบิงโก และมีของขวัญของรางวัลให้แก่นิสิตและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม