พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ลานวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สันธยา ชูทรัพย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมถือเป็นโอกาสดีในการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “คนเก่ง คนดีศรีราชพฤกษ์ “ทั้งประเภทอาจารย์ บุคลากร และนิสิต รวมถึงการมอบรางวัลให้กับนิสิตที่เป็นคณะกรรมการของสาขาวิชาในการช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ มาด้วยดีโดยตลอด อีกทั้ง การมอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีอีกด้วย