โครงการปันรักให้น้อง” ณ โรงเรียนเพื่อชีวิตพังงา (เบลูก้า อุปถัมภ์) ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมดี
———————————————
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 คณาจารย์และนิสิตในรายวิชา จิตอาสาพัฒนาสังคม ร่วมจัด “โครงการปันรักให้น้อง” ณ โรงเรียนเพื่อชีวิตพังงา (เบลูก้า อุปถัมภ์) ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยร่วมกันบริจาคอาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็น และร่วมทำอาหารให้น้องๆ ทาน เพราะเราคิดเสมอว่า จะให้ด้วยกำลังกาย กำลังทรัพย์ หรือกำลังสติปัญญา เราทุกคนก็สามารถฝึกการเป็นผู้ให้ที่ดีได้