พิธีซ้อมรับประสาทปริญญาบัตร

 ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับประสาทปริญญาบัตร
ว่าที่บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ รุ่นที่ 16
ประจำปีการศึกษา 2566