บรรยากาศทำบุญศูนย์ฯ

บรรยากาศทำบุญศูนย์ฯ โดยมีท่าน ดร.สันธยา ชูทรัพย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นประธานพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล สุขสวัสดิ์ และความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยสืบไป