พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

     ดร.สันธยา ดารารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ภูเก็ต นำคณาจารย์ และบุคลากร ของศูนย์ ฯ ภูเก็ต จำนวน ๒๕ คน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่อุโบสถ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) และได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น ๔๔ คน