คณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ร่วมตั้งโรงทาน และร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดโฆษิตวิหาร

คณาจารย์และนิสิต มหาวิทย

Read more