ร่วมงานกับเรา

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ตำแหน่งอาจารย์
อาจารย์ประจำสาขา วิชาการบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (ด่วน)
รายละเอียด
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตรงสาขา
2.ถ้ามีตำแหน่งทางวิชาการและประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
224/9 ถ.เทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 076-219633
โทรสาร 076-219633
อ.สุชาดา สุดจิตร (งานบุคลากร) โทร 087-8984751