ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดภูเก็ต
224/9 ถ.เทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 076-219633
โทรสาร 076-219633
อ.ธนรัช เสมอภาค โทร.087-388-1722
อ.วันวิสาข์ น้อยเฉลิม โทร.084-293-1893
อ.บุญพา คำวิเศษณ์ โทร.081-891-7982