กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับว่าที่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับว่าที่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยทางศูนย์ฯ ได้รับเกียรติจาก คุณเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานและทิศทางธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต” เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ว่าที่บัณฑิตในการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในสถานประกอบการ