นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ม.ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ม.ราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางวาสน์ระรวย อินทรสงเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานวิจัยกับชุมชนในเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนและส่งเสริมในภาคการท่องเที่ยว รวมถึงการบูรณาการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมภาษาที่ 3 ต่อประชาชนที่สนใจในจังหวัดภูเก็ต