คนดีศรีราชพฤกษ์

ทางมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีราชพฤกษ์” พร้อมนิสิตที่ได้รับมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิท่านอาจารย์ดร.กมล ชูทรัพย์ เพื่อการศึกษา ในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562