จัดพิธีไหว้ครู “บูชาครู เชิดชูบูรพาจารย์”

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดพิธีไหว้ครู “บูชาครู เชิดชูบูรพาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรม โดยท่านประธานในพิธี ท่านดร.สันธยา ชูทรัพย์ รองอธิการบดี และท่านอาจารย์อนุวัติ ชูทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ได้ให้เกียรติมอบรางวัลคนดีศรีราชพฤกษ์แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป
#ศิษย์ดีเพราะมีครู