วางแผนหาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต โดยมีนายพีรพงศ์ สุทธินุ่น ผอ.กองการสวัสดิการสังคม และคณะ รวมถึงตัวแทนชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศบาลนครภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ ได้ร่วมกันปรึกษาหารือและวางแผนหาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนสามัคคีสามกอง