ราชพฤกษ์ภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 11

ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ภายใต้ชื่อ “ราชพฤกษ์ภูเก็ตเกมส์” ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ยิมเนเซียม 1 สะพานหิน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดี ท่านดร.สันธยา ชูทรัพย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม บรรยากาศภายในงานทั้ง 4 สีได้สร้างสีสันแห่งความสนุกตลอดทั้งวัน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย และเสริมสร้างให้เกิดความรักและความสามัคคีในสถาบันเดียวกัน