โครงการสัมมนา สร้างยอดขายเพิ่มลูกค้าด้วย Customer Journey

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 (วันนี้) เวลา 08.30-11.30 น. ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ร่วมจัดโครงการสัมมนา หัวข้อ “สร้างยอดขายเพิ่มลูกค้าด้วย Customer Journey” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความสามารถ คุณบุญจมาภรณ์ กี่สุ้น เจ้าของเพจดัง “จี้จอย” (Food Blogger) มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวางแผนธุรกิจในยุคปัจจุบันอย่างไร ให้มัดใจลูกค้า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน กับมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ