พิธีทำบุญศูนย์ฯ ในวาระครบรอบ 15 ปี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของศูนย์ฯ นิมนต์พระสงฆ์ 7 รูป เพื่อประกอบพิธีทำบุญศูนย์ฯ ในวาระครบรอบ 15 ปี โดยมีท่าน ดร.สันธยา ชูทรัพย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นประธานพิธีในการบุญครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล สุขสวัสดิ์ และความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยสืบไป