ท่องเที่ยวร่วมใจ คืนความสดใสให้ทะล

ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนใหม่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ท่องเที่ยวร่วมใจ คืนความสดใสให้ทะล” ณ บริเวณหาดลายันและพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดลายัน) โดยมีนายเดชา สาเหล่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ คณาจารย์และนิสิตได้ร่วมกันปลูกพืชชายฝั่ง จำนวน 450 ต้น และร่วมรณรงค์เก็บขยะหน้าหาดลายัน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้มีการอุดมสมบูรณ์สืบไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวให้ราบรื่นไปได้ด้วยดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลและหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดลายัน) ไว้ ณ โอกาสนี้