ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารเดินทางมาร่วมต้อนรับนิสิตใหม่ด้วยความอบอุ่น พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย