กิจกรรมตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิบ้านเด็กโสสะ

กิจกรรมตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิบ้านเด็กโสสะ
นิสิตสาขาวิชาการตลาดในรายวิชาจิตอาสา พัฒนาสังคม ได้ร่วมกันตั้งจุดบริจาคเงินและสิ่งของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปมอบให้น้องๆที่ มูลนิธิบ้านเด็กโสสะ ในโครงการแบ่งปันรอยยิ้ม สร้างสุขให้น้อง กำหนดมอบสิ่งของในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้จัดการตลาดนัดชิลล์วาในการอนุเคราะห์ให้ตั้งจุดรับบริจาค ซึ่งในนามมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ขอขอบพระคุณทั้งพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่มาเดินเที่ยวทุกท่าน ในการร่วมกันบริจาคมา ณ โอกาสนี้ค่ะ