โครงการ “จิตอาสาวัยใส ปันรักระหว่างวัย”

โครงการ “จิตอาสาวัยใส ปันรักระหว่างวัย”
ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นิสิตในรายวิชาจิตอาสา พัฒนาสังคม ร่วมจัดโครงการ “จิตอาสาวัยใส ปันรักระหว่างวัย” ณ บ้านพักคนชราป่าคลอก เพื่อนำของใช้จำเป็นร่วมไปบริจาคและทำกิจกรรมนันทนาการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงอายุ